Segundo o aprobado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) celebrada con data 10/03/2016, e en cumprimento do artigo 16 do Regulamento para o Réxime Interior ( RRI), o Presidente acorda convocar Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro mércores 30...

Segundo o aprobado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) celebrada con data 03/03/2015, e en cumprimento do artigo 16 do Regulamento para o Réxime Interior ( RRI), o Presidente acorda convocar Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro martes 24...

Segundo o aprobado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) celebrada con data 28/01/2014, e en cumprimento do artigo 16 do Regulamento para o Réxime Interior ( RRI), o Presidente acorda convocar Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro martes 17...

En virtude do artigo 15 do Regulamento para o Réxime Interior, a Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia (en diante COMG), en reunión de data 03/10/2013, acorda, por unanimidade dos presentes, convocar Xunta Xeral Extraordinaria para o vindeiro luns 21 de outubro ás...

Convocatoria Documentación Delegación do voto   En virtude do acordo adoptado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada o día 14 de xuño, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro venres 29 de xuño ás 11:00 h en primeira convocatoria e ás...

Convocatoria Documentación Procedimiento renovación cargos     En virtude do acordo adoptado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada o día 6 de xuño, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro martes 28 de xuño ás 10:00 h en primeira convocatoria e ás...