OFICINA DE IMPULSO DE PROXECTOS EUROPEOS (OIPE)

A OIPE xorde da colaboración entre a COMG e a Consellería de Economía, Industria e Innovación co obxectivo de prestar servizos, apoio e asesoramento tanto á Administración Pública como ás empresas do sector mineiro na captación de diferentes liñas de financiamento europeas no plano da I+D+i, todo iso baixo o marco da Axenda de Impulso á Minería Sostible de Galicia. 

Deste xeito, o seu labor é a de mobilizar aos diferentes axentes económicos, sociais e institucionais do sector, incentivando o desenvolvemento de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación para a modernización e mellora dos procesos e servizos. 

CALES SON AS FUNCIÓNS DA OFICINA DE IMPULSO DE PROXECTOS EUROPEOS? 

Consultar, analizar e dar resposta ás necesidades da industria mineira en materia de innovación tecnolóxica aliñadas coa Axenda.

Realizar un labor de vixilancia das diferentes liñas europeas de financiamento no plano da I+D+i.

Impulsar a participación dos diferentes axentes do sector mineiro en proxectos europeos.

Prestar apoio na formulación de propostas, captación e administración das liñas de financiamento, ademais de brindar soporte nos requirimentos das fases de avaliación.

Desenvolvemento dunha base de datos de posibles proxectos tractores para implantar en Galicia recollidos a través de manifestacións de interese.

Asistencia á Administración autonómica para fomentar a creación de emprego e o impulso da innovación.

foto grúa oipe

CALES SON OS SERVIZOS QUE OFRECE A OIPE Á INDUSTRIA MINEIRA? 

A OIPE facilita información técnica sobre as principais liñas de financiamento europeas, identificando proxectos estratéxicos e dotando ás empresas do sector das ferramentas e recursos necesarios para facer uso dos fondos na mellora da sustentabilidade e competitividade da industria mineira galega mediante: 

  • Participación en consultas acerca das necesidades e demandas do sector.
  • Servizo de consultoría continuado e asistencia na preparación e presentación de proxectos de interese.
  • Newsletter informativa sobre as novidades en materia de financiamiento europeo. Subscríbeche
  • Xornadas informativas, networking, creación de consorcios e organización de talleres para iniciativas específicas.

ESTÁS INTERESADO NOS SERVIZOS DA OFICINA DE IMPULSO DE PROXECTOS EUROPEOS? ESCRÍBENOS

    Indíquenos a súa consulta ou suxestión o máis detalladamente posible

    Lin e acepto a política de privacidade