TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

A Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) pon a disposición dos cidadáns a información referente á súa actividade en virtude da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, que ten como obxecto ampliar e reforzar a transparencia relativa á devandita actividade pública, e establecer as obrigacións de bo goberno dos responsables públicos:

See Bridge