A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico publicou este mes a Estatística Mineira correspondente ao exercicio 2022. Incluída no Plan Estatístico Nacional e os seus Programas Anuais, trátase dunha investigación anual de carácter censal...

A Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) está organizando cursos de formación preventiva para traballadores do sector mineiro, tanto aqueles regulados pola ITC 02.1.02 do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, como outros sobre riscos de seguridade, hixiénicos e ergonómicos que tamén son...

Lugar: Galicia Sedes:cinco localidades por determinar, en función da demanda Data: febrerio-marzo de 2011 Horario (provisional): 20 h por curso repartidas en 4 días de dúas semanas consecutivas, a razón de 5 h/día: venres tarde e sábados mañá. Organiza: Cámara Mineira Colabora: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio Descrición:  A Instrución Técnica...

Lugar: A Coruña Sede: a) Clases presenciais: Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos. b) Prácticas de laboratorio: Centro de innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil ( CITEEC); Laboratorio de Enxeñería Sanitaria e Ambiental (LISA), Laboratorio de Enxeñería do Terreo “Gonzalo Vahamonde”, Laboratorio...

Lugar: Galicia Sedes: A Coruña, Ordes, Santiago, As Pontes, Ortigueira, Lugo, Ourense, Valdeorras y Porriño Fecha: 01/09/2009 Organiza: Cámara Mineira Colaboradores: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Descripción: La Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 “Formación Preventiva para el Desempeño del Puesto de Trabajo”, del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, establece la formación mínima en materia...