Refractarios Campo (pertencente a Cerámica Campo) celebrou a semana pasada un acto nas súas instalacións de Vilalonga (Sanxenxo) para divulgar a obtención das certificacións UNE 22480 (Sistema de xestión mineiro- mineralúrgica-metalúrxica sostible) e ISO 14001 (Sistema de xestión ambiental). Ambas as certificacións reforzan o compromiso...