Convocatoria Documentación Procedimiento renovación cargos     En virtude do acordo adoptado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada o día 6 de xuño, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro martes 28 de xuño ás 10:00 h en primeira convocatoria e ás...

Documentación presentada Informe de auditoria 31-12-09 Presentación PowerPoint Acta     En virtude do acordo adoptado na reunión da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada o día 28 de maio, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro luns día 21 de xuño ás 10:00 h en...

Documentación presentada Acta   En virtude do acordo adoptado na reunión ordinaria da Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia, celebrada no día de hoxe na sede da Cámara en A Coruña, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro martes día 30 de xuño ás...

Documentación presentada Acta     Seguindo instrucións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, procédese a convocar reunión da Xunta Directiva para o vindeiro xoves día 13 de marzo ás 10 h en primeira convocatoria e ás 10:30 h en segunda convocatoria, no hotel Os Abetos de Santiago...

Documentación Acta   Seguindo instruccións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro xoves día 13 de marzo ás 12 h en primeira convocatoria e ás 12:30 h en segunda convocatoria, no hotel Los Abetos de Santiago de Compostela,...

Procedemento Candidaturas presentadas Reglamento para o Réxime Interior Acta     Por orde do Presidente da Cámara Oficial de Mineira de Galicia, convocouse a Asemblea Xeral Extraordinaria para a renovación dos cargos da Cámara de Mineira, que terá lugar o vindeiro xoves 18 de outubro ás 11:00 a.m. na primeira convocatoria...

Documentación presentada Acta   Seguindo instrucións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Antonio Campo Fernández, e de acordo co previsto no Regulamento para o Réxime Interior da Cámara, convócaselle para o próximo día 1 de xuño de 2006 á Xunta Xeral Ordinaria e á Xunta...

Documentación presentada Acta   Seguindo instrucións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Antonio Campo Fernández, e de acordo co previsto no Regulamento para o Réxime Interior da Cámara, convócaselle para o próximo día 1 de xuño de 2006 á Xunta Xeral Ordinaria e á Xunta...