A Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico publicou este mes a Estatística Mineira correspondente ao exercicio 2022. Incluída no Plan Estatístico Nacional e os seus Programas Anuais, trátase dunha investigación anual de carácter censal...