touro-rehabilitacion

Postura da Xunta Directiva da COMG sobre a resolución de Touro

A Xunta Directiva da Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), ante o anuncio do Ministerio de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de “emitir unha declaración de impacto ambiental negativo (DIA)” en relación co proxecto Touro, de Cobre San Rafael, quere:

  1. Amosar todo o respecto pola decisión do Ministerio de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que pon de manifesto as estritas canles legais entre as que deben desenvolverse as actividades mineiras. A minería en España é un sector moi regulado, cunha alta densidade de regulacións que afectan á actividade extractiva.
  2. Esixir claridade á administración pública na presentación dos motivos técnicos da súa decisión, e que establece, segundo a Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental “as condicións nas que se pode desenvolver a actividade para a protección adecuada do medio ambiente”, así como unha maior velocidade nos procesos de avaliación dos proxectos mineiros.
  3. Subliñar que Galicia ten coñecementos científicos, técnicos e profesionais capaces de facer proxectos con todas as garantías ambientais.
  4. Demostrar, como representación formal e voceiro do sector mineiro, que a minaría sustentable se desenvolve en Galicia, o que fai un uso racional, ordenado e eficiente dos recursos do subsolo, constituíndo unha actividade integrada na economía circular. Tanto durante a explotación do recurso como na posterior restauración, a minaría en Galicia respecta o medio ambiente e intégrase no territorio, operando coas mellores e máis modernas prácticas para o uso racional e eficiente dos bens de dominio público. Unha minaría que sempre estará apoiada pola COMG.
  5. Destacar que a minería de Galicia está aliñada coa sociedade, xerando 11.200 empregos e aportando o 0,7% do PIB. Tratándose ademais dun sector que promove unha economía competitiva no rural, atenuando o despoboamento.