HISTORIA

A Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) foi constituída o 10 de setembro de 1925, no nº 27 da rúa Rego de Auga da Coruña, baixo a presidencia de Ramón del Cueto y Noval.

Os obxectivos fundacionais son:

Encher o baleiro que había por falta dunha entidade que sexa directora de toda xestión favorable aos intereses mineiros e ao mesmo tempo lazo de unión
entre os valiosos elementos que, illados actualmente, non poden constituír un centro de asociación que estude e solicite as melloras mais útiles aos seus propósitos, evitando á vez os obstáculos que sempre impiden a implantación de proxectos beneficiosos para o país.
A COMG desexa exercer a súa misión co maior efecto posible, até lograr as pretensións que
solicite, converténdose para iso en constante vixiante dos intereses da minaría; pero a este fin
precisa a cooperación de todos os relacionados co fomento do seu comercio e demais asuntos
que han de servir ás explotacións que poidan instalarse dentro da rexión.

A COMG créase ao amparo do Real Decreto de 23 de setembro de 1921, en virtude do cal se crean as Cámaras Oficiais Mineiras en España. Nel defínese a estas entidades como organismos representativos da industria mineira para “a formación de estatísticas mineiras, fornecer informes ás autoridades ou particulares que o soliciten, facilitar o ensino da minaría, creando ou subvencionando Escolas e Institucións que a tal fin encamíñense, dirimir por medio de xuízos arbitrais as diferenzas que entre os seus socios suscítense, atender con preferente coidado á hixiene e salubridade das minas, propondo cantas reformas a práctica aconselle, e crear Bolsas de Traballo mineiro, para que en todo tempo poida saberse do persoal obreiro
que sobre ou falte en cada rexión”.

No Real Decreto do 23 de setembro de 1921, no seu artículo 1º, establece como obrigatoria

la colegiación de todos los propietarios de minas, sociedades de todas clases, formadas para su explotación, arrendadores y, en general, de todas aquellas personas naturales y jurídicas que se dediquen a esta industria.

No seu artigo 2º constitúense ás Cámaras Oficiais Mineiras como Corpos Consultivos da Administración Pública, y

serán necesariamente ouvidas sobre os proxectos, modificacións arancelarias, en todo aquilo que a esta clase de industria afecta, así como a tributación á que
tente suxeitarse a industria á que representan e as variacións que poida sufrir a súa actual lexislación.