logo-fundacion-mineria-y-vida-web

A COMG incorpórase ao Patronato da Fundación Minaría e Vida 

Recentemente, a Cámara Oficial Mineira de Galicia pasou a formar parte do padroado da Fundación Minería e Vida.

A Fundación Minería e Vida, entidade que representa os intereses do sector mineiro en España, foi inscrita polo Rexistro de Fundacións da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública do Ministerio de Xustiza no Rexistro Estatal de Fundacións, co número de rexistro asignado 2461, o que “conleva o recoñecemento do interese xeral dos seus fins”.

A misión desta fundación será realizar actuacións que melloren a compatibilidade da industria das materias primas co progreso sostible económico e social, o respecto ao medio ambiente e aos recursos naturais; á vez que garantan a saúde dos traballadores e cidadáns, e melloren a calidade de vida das xeracións presentes e futuras.

Un dos principais retos da Fundación Minería e Vida é impulsar o coñecemento da industria española das materias primas de rocas e minerais, fomentando a transparencia mediante iniciativas de divulgación que fagan máis próximo este sector á sociedade xeral.

A sede da Fundación será a mesma que a de ANEFA, FDA, COMINROC, e PRIMIGEA, na Praza das Cortes en Madrid.