Master en Enxeñería do Auga 2008-2009

Lugar: A Coruña

Sede:

a) Clases presenciais: Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos.
b) Prácticas de laboratorio: Centro de innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil ( CITEEC); Laboratorio de Enxeñería Sanitaria e Ambiental (LISA), Laboratorio de Enxeñería do Terreo “Gonzalo Vahamonde”, Laboratorio de Hidráulica e os Servizos Xerais de Apoio á Investigación da UdC.

Data inicio clase:  01/10/2008

Organiza: Grupo de Enxeñería da auga e do Medio Ambiente ( Universidade dá Coruña), Escola de Enxeñeiros de camiños, canles e portos e Centro de Innovación en Edificación e Enxeñería ( CITEC).

Colaboradores: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Xunta de Galicia; Augas de Galicia; Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia; Cámara Oficial Mineira de Galicia e Emalcsa

Descrición: A auga é obxecto de interese en numerosos ámbitos e actividades (consumo, industria, enerxía, agricultura, minería, lecer, etc.). A percepción xeneralizada da carencia de auga, a contaminación dos sistemas acuáticos naturais, a adaptación ás leis e normativas ambientais cada vez máis esixentes, a necesidade de explotar e manter as infraestruturas hidráulicas, moitas delas obsoletas;…en definitiva, o interese da sociedade por mellorar a súa cultura da auga e preservar os sistemas acu ticos naturais, constitúe o marco conceptual no que se basea a demanda potencial de expertos neste campo.

Plazas: 25

Programa:

Bloque I.- ANÁLISE DO RECURSO. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA (18 ECTS) A1.- Recurso auga e ciclo hidrolóxico (3 ECTS, 1 curso, 1 cuatr.) A2.- Hidráulica e hidrología superficial (4 ECTS, 1 curso, 1
cuatr.) A3.- Hidrología subterránea (4 ECTS, 1 curso, 1 cuatr.) A4.- Regulación do recurso e xestión de extremos (4 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.) A5.- Técnicas experimentais en hidráulica (3 ECTS, 1 curso)
Bloque II.- USOS DA AUGA (11 ECTS) A6.- Sistemas de abastecemento (4 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.) A7.- Sistemas de saneamento (4 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.) A8.- Usos agrícolas e industriais (3 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.)
Bloque III.-XESTIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS (9 ECTS) A9.- Lexislación (2 ECTS, 1 curso, 1 cuatr.) A10.- Planificación hidrolóxica (3 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.) A11.- Economía e xestión da auga (4 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.)
Bloque IV.- MODELOS NUMÉRICOS EN ENXEÑERÍA DA AUGA (16 ECTS) A12.- Hidráulica computacional I (4 ECTS, 2 curso, 1 cuatr.) A13.- Hidráulica computacional II (4 ECTS, 2 curso, 2 cuatr.) A14.- Modelos de calidade de augas (4 ECTS, 2 curso, 2 cuatr.) A15.- Programas comerciais en enxeñería hidráulica e sanitaria (4 ECTS, 2 curso, 2 cuatr.)
Bloque V.- TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE INFORMACIÓN E ANÁLISE (3 ECTS) A16.- SIG e teledetección aplicados á xestión de recursos
hídricos (3 ECTS, 1 curso, 1 cuatr.)
Bloque VI.- CARACTERIZACIÓN E XESTIÓN AMBIENTAL DO RECURSO (15 ECTS, 1 curso) A17.- Físico-química da auga e calidade de augas (4 ECTS, 1 curso, 1 cuatr.) A18.- Tratamento avanzados da auga (4 ECTS, 2 curso, 1
cuatr.) A19.- Técnicas experimentais en calidade e tratamento da auga (3 ECTS, 2 curso, 1 cuatr.) A20.- Ecoloxía (2 ECTS, 1 curso, 2 cuatr.) A21.- Impacto ambiental das obras hidráulicas e sanitarias (2 ECTS, 2 curso, 1 cuatr.)
Bloque VII.- MATERIAS OPTATIVAS (16 ECTS) PROXECTO DE MASTER (12 ECTS) Horario: 16.30 a 20.30 Contacto: Equipo de Coordinación Dr. Joaquín Suárez López (jsuarez@udc.es) Dr. Ricardo Juncosa Rivera (rjuncosa@udc.es) Dr. Jerónimo Puertas Agudo (jpuertas@udc.es) Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña Tel. 981 167000

Horario: 16.30 a 20.30

Contacto:
Equipo de Coordinación
Dr. Joaquín Suárez López (jsuarez@udc.es)
Dr. Ricardo Juncosa Rivera (rjuncosa@udc.es)
Dr. Jerónimo Puertas Agudo (jpuertas@udc.es)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña
Tel. 981 167000

Tríptico y presentación:

tripticomasteraguacast

master_agua0809