Solicitude de ampliación do recoñecemento da condición mineral natural de sondaxes (Sousas II)

Sharing is caring!

DOG nº32 (14-2-2019)

 

CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 10 de xaneiro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se dá a coñecer a solicitude de ampliación do recoñecemento da condición mineral natural da sondaxe S-1 á sondaxe S-4 situado na paraxe denominada Felgoso, no termo municipal de Verín, provincia de Ourense (expediente Sousas II número 55).