Xunta Directiva 13/03/2008

Documentación presentada Acta

 

 

Seguindo instrucións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, procédese a convocar reunión da Xunta Directiva para o vindeiro xoves día 13 de marzo ás 10 h en primeira convocatoria e ás 10:30 h en segunda convocatoria, no hotel Os Abetos de Santiago de Compostela, co seguiente orde do día:

ORDE DO DÍA

1º. Lectura e aprobación da acta da última Xunta Directiva
2º. Comunicación xeral do Presidente á Xunta Directiva
3º. Información da conta xeral de ingresos e gastos de 2007
4º. Presentación do orzamento de ingresos e gastos para 2008
5º. Información sobre a ampliación e renovación da liña de crédito e uso da póliza de cobertura 6º. Rogos e preguntas