Xunta Xeral Ordinaria 13/03/2008

Documentación Acta

 

Seguindo instruccións do Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, procédese a convocar Xunta Xeral Ordinaria para o vindeiro xoves día 13 de marzo ás 12 h en primeira convocatoria e ás 12:30 h en segunda convocatoria, no hotel Los Abetos de Santiago de Compostela, coa seguinte orde do día:

ORDE DO DÍA

1º. Lectura e aprobación da acta da última Xunta Xeral
2º. Informe do Presidente
3º. Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos de 2007
4º. Aprobación da xestión da Xunta Directiva
5º. Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos para 2008
6º. Aprobación da ampliación e renovación da liña de crédito e do uso da póliza de cobertura
7º. Rogos e preguntas