Xunta Xeral Extraordinaria 18/10/2007

Procedemento Candidaturas presentadas Reglamento para o Réxime Interior Acta

 

 

Por orde do Presidente da Cámara Oficial de Mineira de Galicia, convocouse a Asemblea Xeral Extraordinaria para a renovación dos cargos da Cámara de Mineira, que terá lugar o vindeiro xoves 18 de outubro ás 11:00 a.m. na primeira convocatoria e ás 11:30 a.m. na segunda convocatoria. Esta asemblea levará a cabo no hotel Os Abetos, rúa San Lázaro s/n, en Santiago de Compostela.

Achégase un documento explicativo ao procedemento para a elección de cargos, o formulario para presentar candidatos e o formulario para a delegación de votación. Estes documentos están dispoñibles na sección de eventos da área de membros da nosa páxina web www.camaraminera.org. Lembre que para ver esta área debe acceder como membro, utilizando comg como nome de usuario e contrasinal.
Así mesmo, apróbase unha copia do novo Regulamento para o réxime interno da Cámara de Mineira, aprobado pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas mediante resolución do 20 de agosto de 2007.