Actualización de derecho PO/C/01544 BENEDICTA

ANUNCIO do 9 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se empraza a interesa para ser notificada por comparecencia no expediente de autorización do arrendamento parcial dos dereitos mineiros da concesión de explotación Benedicta número 1544 ,denominada Pozo do Liño número 1544.22, situada no Porriño (Pontevedra). (DOG 09-05-2018)Actualización de dereito PO/C/01544 BENEDICTA

ANUNCIO do 9 de maio de 2018, dá Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se empraza a interesa para ser notificada por comparecencia non expediente de autorización do arrendamento parcial dúas dereitos mineiros dá concesión de explotación Benedicta número 1544 ,denominada Pozo do Liño número 1544.22, situada non Porriño (Pontevedra). (DOG 09-05-2018)