Actualización de derecho OU/C/04554.1 Salgueiro

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público o outorgamento de demasía da concesión de explotación denominada Salgueiro, número 4554.1, no termo municipal de Vilamartín de Valdeorras. (DOG 04-06-2018)Actualización de dereito OU/C/04554.1 Salgueiro

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, dá Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público ou outorgamento de demasía dá concesión de explotación denominada Salgueiro, número 4554.1, non termo municipal de Vilamartín de Valdeorras.  (DOG 04-06-2018)