Actualización de derecho OU/C/04291 REGUEIRO DA OSA

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público o outorgamento de demasía da concesión da explotación denominada Regueiro da Osa, número 4291, no termo municipal de Vilamartín de Valdeorras (Ourense). (DOG 22-05-2018)Actualización de dereito OU/C/04291 REGUEIRO DA OSA

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, dá Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público ou outorgamento de demasía dá concesión dá explotación denominada Regueiro dá Osa, número 4291, non termo municipal de Vilamartín de Valdeorras (Ourense). (DOG 22-05-2018)