Actualización de derecho OU/C/04288 CALZADA

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público o outorgamento de demasía da concesión da explotación denominada Calzada, número 4288, no termo municipal de Vilamartín de Valdeorras (Ourense). (DOG 22-05-2018)Actualización de dereito OU/C/04288 CALZADA

ANUNCIO do 4 de maio de 2018, dá Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público ou outorgamento de demasía dá concesión dá explotación denominada Calzada, número 4288, non termo municipal de Vilamartín de Valdeorras (Ourense). (DOG 22-05-2018)