Actualización de dereito LU/A/00057 OS CASTELOS

CÉDULA do 30 de maio de 2018, dá Xefatura Territorial de Lugo, pola que se notifica a resolución de caducidade dá explotación Vos Castelos número 57, na provincia de Lugo. (DOG 12-06-2018)