Prórroga extraordinaria do PI Nº 5164 “Nova Vilanova”

Resolución dá Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga ou permiso de investigación dá sección C) Nº 5164 ” Nova Vilanova” nos termos muncipales de Verín e Vilardevós por un período de dous anos.