Prórroga extraordinaria do PI Nº 5155 “Nova Sultana”

Sharing is caring!

Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga o permiso de investigación da sección C) Nº 5155 “Nova Sultana” nos termos municipais de Gomesende, Ramirás e Cartelle por un período de dous anos.