Prórroga extraordinaria do PI Nº 5153 “Nova Impensada”

Sharing is caring!

Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se prorroga o permiso de investigación Nº 5153 “Nova Impensada” nos termos municipais de Verín e Vilardevós por un período de dous anos.