A nova lei que regula a actividade mineira en Galicia permitirá que o sector creza un 23%

Sharing is caring!

  • Así se puxo de manifesto na xornada técnica “Perspectivas de futuro para o sector mineiro”, promovida hoxe en Ourense polo Clúster da Lousa, o Clúster do Granito, a Cámara Oficial Mineira de Galicia e a Asociación Galega de Áridos.
  • Expertos procedentes do campo académico e alcaldes de municipios mineiros coincidiron en destacar que a nova norma promoverá a dinamización dun ámbito de actividade moi relevante para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia.
  • O foro foi inaugurado polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e polo director Xeral de Enerxía e Minas, Anxo Bernardo Tahoces, quen sinalou que a Lei de Implantación Empresarial en Galicia favorecerá o desenvolvemento dunha minería máis sustentable na Comunidade.

Ourense, 25 de outubro de 2017.

Na actualidade, a minería achega un 1,05% do Produto Interior Bruto (PIB) galego e xera máis de 5.000 empregos directos na Comunidade. Unhas cifras que, segundo púxose de manifesto hoxe no marco da xornada técnica “Perspectivas de futuro para o sector mineiro galego”, veranse incrementadas coa Lei Empresarial en Galicia, que reordena a actividade mineira e que foi aprobada recentemente polo Parlamento. Ao amparo deste texto legal crearanse máis de 800 novos empregos no sector mineiro galego e contribuirase ao crecemento do noso PIB en máis de 156 millóns de euros.

A xornada técnica para analizar as perspectivas de futuro do sector mineiro galego celebrouse esta mañá na sede da Confederación de Empresarios de Ourense. O foro, promovido conxuntamente pola Cámara Oficial Mineira de Galicia, o Clúster da Lousa, o Clúster do Granito e a Asociación Galega de Áridos, analizou particularmente a implantación da nova norma, que contribuirá á dinamización do sector mineiro galego cun crecemento estimado do 23%.

Procedemento máis fácil e claro

Durante a súa intervención no foro, o catedrático da Escola de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo, Javier Taboada Castro, cualificou como “moi interesante” o novo texto legal, xa que “facilita e aclara os trámites administrativos para poder realizar a explotación de minas na Comunidade”.

Do mesmo xeito, destacou o feito de que “establece un procedemento de outorgamento de dereitos mineiros integral ao validar como autorizacións administrativas os informes preceptivos realizados polas administracións que participaron na tramitación do dereito mineiro” á vez que “estipula que o procedemento de outorgamento non comeza ata obter a certificación municipal sobre a natureza do chan”.

Ademais, a nova lexislación defende -a xuízo do catedrático da Universidade de Vigo- que a necesidade de urxente ocupación de terreos se modulará durante toda a vida do xacemento de forma coordinada co avance da explotación, e que o aval de restauración axustarase tamén coa planificación desta. Finalmente, cualificou de “avance cualitativo” que “os concursos de dereitos mineiros caducados fáganse inmediatamente despois da súa caducidade”.

Facilita o acceso ao chan empresarial

A continuación, interveu na xornada técnica o catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago de Compostela, Luís Míguez Macho, que destacou que a nova Lei “pretende facilitar o acceso ao chan empresarial e simplificar os procedementos administrativos que afectan o desenvolvemento das actividades empresariais, para facer máis sinxelo e atractivo o feito de que estas iniciativas póidanse implantar en Galicia”.

Luís Míguez tamén fixo unha reflexión sobre as novidades que este texto achega ao réxime xurídico da actividade mineira. Neste sentido, destacou que “introduce un procedemento integrado para que se poidan obter, nunha soa tramitación, todas as autorizacións necesarias para desenvolver as actividades extractivas, á vez que garante a participación de todos os interesados mediante o trámite de información pública”.

Ademais, “regúlanse con detalle os procedementos expropiatorios necesarios para o desenvolvemento das actividades extractivas, con especial atención á tutela dos afectados e mellórase a integración do estudo de impacto ambiental nos procedementos de outorgamento de dereitos mineiros”.

O catedrático de Dereito Administrativo da USC subliñou tamén que a Lei de Implantación Empresarial introduce “novas garantías para asegurar a rehabilitación dos espazos afectados pola actividade mineira e axiliza a convocatoria de concursos mineiros no caso de dereitos mineiros caducados”.

Finalmente, Luís Míguez valorou o novo texto legal na medida en que “supón un esforzo considerable da Comunidade galega por revisar boa parte da normativa aplicable ao chan industrial e ao desenvolvemento de actividades produtivas, co fin de eliminar burocracia e simplificar os trámites administrativos. “Isto vai na liña das esixencias da Unión Europea en materia de bo regulamento e pode ter un impacto positivo na atracción a Galicia de investimentos e iniciativas empresariais de todo tipo”, asegurou.

Mesa redonda con rexedores municipais

A xornada técnica tamén incluíu unha mesa redonda na que participaron os alcaldes de Carballeda de Valdeorras e Porriño, en cuxos municipios o peso económico da actividade mineira é moi relevante. Do mesmo xeito participou nesta mesa redonda o alcalde de Sandiás (Ourense), concello que destaca no ámbito da produción de áridos.

A alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, puxo en valor o arraigamento da actividade mineira no seu municipio, “sempre ligada ao noso devir socioeconómico”. Ademais, destacou que os avances tecnolóxicos propios deste século fan que “esta actividade sexa plenamente compatible e respectuosa coa preservación do medio natural no que se localiza”. Neste sentido, asegurou que se nega a comparar “ minería con destrución” debido a que a actividade extractiva ha axudado considerablemente ao progreso do seu municipio.

Neste sentido, afirmou que a minería é un “motor económico” de primeira orde en Carballeda de Valdeorras, segundo destacou González, debido a que “constitúe comodidade para a nosa xente e facilita que se poida traballar e residir no noso municipio”. A rexedora valorou tamén a alta taxa de empleabilidad feminina no sector, que se cifra “nun 25%”.

Pola súa banda, a alcaldesa de Porriño, Eva García, destacou que saúda a nova iniciativa legal “con optimismo” sempre que “tenta alixeirar a burocracia á que ven sometidos moitas veces os empresarios do granito”. Xunto a isto, considerou fundamental realizar un esforzo pedagóxico maior para poñer en valor a relevancia da actividade mineira “porque é un tesouro, e non unha ameaza”.

Finalmente, o rexedor de Sandiás, Felipe Traveso reivindicou á Xunta que a nova lei “non quede só no papel” e “que se activen os medios necesarios para o seu desenvolvemento”, porque será moi relevante para municipios como o que dirixe, “que conta con varias explotacións areneras”.

Sustentabilidade ambiental

O director xeral de Enerxía e Minas, Anxo Bernardo Tahoces, que foi o encargado de inaugurar o foro, aludiu a que a Lei aprobada recentemente polo Parlamento persegue, entre outras cuestións, consolidar o sector mineiro galego. A lei, segundo considerou Tahoces, vai permitir implantar un procedemento administrativo pioneiro e moi avanzado, que abarcará de maneira integral, todas as actuacións necesarias para o desenvolvemento da actividade.

Xunto a isto, destacou que o novo texto legal favorecerá a sustentabilidade ambiental da actividade. Paralelamente, a lei fomentará o cumprimento dos principios de publicidade e concorrencia porque permite, unha vez que caduquen os dereitos mineiros, que se abra un prazo dun mes para que calquera empresa poida presentar a súa solicitude para desenvolver actividade mineira neles.

Pola súa banda, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, afirmou en relación ao sector mineiro que “estamos ante un sector económico no que hai un prometedor futuro” e na cidade das Burgas “somos coñecedores de que baixo os nosos pés temos oportunidades de crecemento e de futuro, e ese é o camiño que estamos a trazar”.

No acto inaugural do foro tamén interveu o presidente da Confederación de Empresarios de Ourense ( CEO), José Manuel Pérez Canle, quen deu a benvida a todos os participantes ao foro e referiuse, de sucesivo, á relevancia que a extracción mineira posúe para o PIB provincial, facendo especial fincapé no ámbito da lousa.