A COMG presentou achegas para a transposición da Directiva sobre exposición a axentes carci

Sharing is caring!

  • A Directiva UE 2017/2398 modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos no traballo.
  • Isto obriga a modificar o Anexo III do Real Decreto 665/1997, co obxecto de axustar o seu contido ao da Directiva.

 

O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social vai modificar o Real Decreto 665/1997, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes cancerígenos durante o traballo, para o que abriu un período de consulta pública previa a finais de 2018.

O obxectivo desta modificación é trasponer a Directiva UE 2017/2398 do Parlamento Europeo e do Consello, que modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes carcinógenos ou mutágenos durante o traballo.

A nova directiva europea modifica os valores límite de determinados axentes, como é o caso da Sílice Cristalina Respirable, para a cal establece como valor límite de po respirable 0,1 mg/ m3.

Este valor máximo xa era de aplicación non ámbito estatal, segundo a Instrución Técnica Complementaria 2.0.02 «Protección dúas traballadores contra ou po, en relación coa silicose, nas industrias extractivas», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, que data de 2007.

Polo tanto, a COMG solicitou que se respecte o disposto na ITC 2.0.02 e que se manteña o valor límite establecido na Directiva UE 2017/2398.