Actualización de dereito: sondaxe S-9 en Veiga dás Meás, Vilardevós (OU)

ANUNCIO do 19 de xullo de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se dá a coñecer a solicitude de declaración da condición mineral natural da sondaxe S-9 situada no lugar de Veiga dás Meás, no termo municipal de Vilardevós, provincia de Ourense.