SEDPGYM convoca o XVIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Xeológico e Mineiro

A Sociedade Española para a Defensa do Patrimonio Xeolóxico e Mineiro celebra o 18º Congreso Internacional do Patrimonio Xeolóxico e Mineiro entre o 26 e o ​​29 de setembro. É un punto de encontro para investigadores e interesados ​​na minaría e o patrimonio xeolóxico e o seu potencial como instrumento de desenvolvemento territorial.

O congreso terá lugar na sede da UNED en Ponferrada (León), un municipio cuxa paisaxe foi definida ao longo dos séculos por unha intensa actividade mineira.

Para poñer en valor e salvagardar este rico patrimonio histórico, tamén se reunirán profesionais que presenten o seu traballo sobre os diferentes aspectos relacionados coa investigación, xestión, conservación e difusión do patrimonio xeolóxico e mineiro para difundir e profundizar o coñecemento. como sensibilizar a opinión pública e establecer estratexias de futuro que permitan a recuperación das nosas raíces mineiras.

O evento desenvolverase como un foro de discusión, intercambio de experiencias e coñecementos co obxectivo de deixar o campo académico para chegar á sociedade, converténdoo nun cómplice do futuro deste patrimonio, unha das pezas clave para ancorar o seu futuro e entender o Desenvolvemento comunitario.