Presentadas as alegacións ao Plan Director de Rede Natura 2000 de Galicia

O Plan Director de Rede Natura 2000 deseñado pola Xunta de Galicia é “totalmente contrario á propia esencia da Rede tal e como foi concibida en Europa”, segundo transmitiulle a Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) ao Goberno galego nas súas alegacións ao Plan. A entidade cameral basea a súa afirmación na exclusión de aproveitamentos mineiros ao descuberto do espazo protexido da Rede Natura fronte á aposta de Europa de avaliar as repercusións de cada proxecto e, no seu caso, adoptar medidas compensatorias. Así se establece no artigo 6 da Directiva 42/93/CEE do Consello das Comunidades Europeas relativa á conservación de hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.
Deste xeito, a COMG insiste nas demandas incluídas nas alegacións presentadas hai un ano á primeira exposición pública do Plan Director, polas que non obtivo resposta @de la Xunta. Estas reivindicacións tamén se fixeron presentes a comezos deste ano ante a proposta de ampliación da Rede Natura en Galicia.
GARANTÍAS DE COMPATIBILIDADE
A publicación Orientación da Comisión Europea sobre a realización de actividades extractivas non enerxéticas de conformidade cos requisitos de Natura 2000, ratificada polo comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, e polo vicepresidente da Comisión Europea e responsable de Industria e Emprendemento, Antonio Tajani, proba tamén o distanciamento de Galicia con respecto a Europa na xestión dos espazos naturais.
O documento insiste en que a Rede Natura 2000 “non é un sistema de estritas reservas naturais das que se exclúa toda actividade humana” e que as directivas da Unión Europea sobre hábitats e aves “garanten que as actividades humanas, entre outras as extractivas non enerxéticas, realícense de modo que non afecten negativamente á integridade dos lugares Natura 2000”. A guía mesmo insiste no impacto “limitado e temporal sobre a biodiversidade e o medio natural” dos novos lugares de extracción. Ademais, recolle que hai “un número crecente de exemplos nos que un lugar de extracción xerou, ao longo do seu ciclo de vida completo, un beneficio neto global para a biodiversidade”.
Con estes argumentos, a cámara demanda garantías de compatibilidade da actividade extractiva co medio natural e a análise caso a caso fronte á prohibición xenérica. Nas súas alegacións, a entidade cameral resalta tamén a contradición de afirmar que as explotacións mineiras producen un impacto paisaxístico crítico e incompatible coa protección do espazo natural, cando se están incluíndo na Rede Natura 2000 espazos nos que a actividade mineira vén desenvolvéndose desde hai tempo.
Así, o 25 por cento das Zonas de Especial Protección para as Aves ( ZEPAs) e o 37 por cento dos Lugares de Interese Comunitario ( LICs) declarados en Galicia inclúen no seu ámbito xeográfico explotacións activas anteriores á declaración. Así mesmo, cuéstionase a afirmación recollida no PDRN 2000 de que as explotacións mineiras non dispoñen das mínimas posibilidades de restauración a curto ou medio prazo, tendo en conta os métodos de explotación, técnicas de restauración e o disposto na Lei de Ordenación de Minaríaa de Galicia.
1.000 EMPREGOS EN RISCO
As alegacións presentadas baséanse tamén na relevancia do sector mineiro para a vida humana en xeral e para a economía de Galicia en particular, con preto de 400 explotacións e case 6.000 empregos, segundo os datos estatísticos de 2010. Segundo o informe elaborado pola cámara, a aplicación do Plan Director da Rede Natura 2000 elaborado pola Xunta afectaría a 59 explotacións activas que suman case 1.000 postos de traballo directos, o que representa máis dun 15% do sector. Por outra banda, 109 dereitos de explotación e 97 permisos de investigación e exploración vixentes veríanse afectados polo Plan.
A Cámara Oficial Mineira de Galicia lamenta a falta de consulta co sector empresarial con carácter previo á exposición pública do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Neste sentido, quéixanse de que desde a Xunta non seguisen as orientacións europeas que apostan polo fomento da colaboración entre empresa e biodiversidade. A incoherencia de prohibir o uso extractivo en toda a Rede Natura 2000 de Galicia e permitir a construción de infraestruturas de transporte, cun impacto maior que a minería, é outro dos argumentos apuntados nas alegacións do sector mineiro.
“Se non parece razoable a exclusión de obras de infraestrutura, necesarias para o desenvolvemento económico e social, tampouco o parece prohibir de maneira xenérica, abstracta e irrazonada o uso extractivo nestas áreas”, indícase na documentación presentada. O Comité de Normas da COMG lembra tamén que os recursos mineiros son, segundo a Lei de Minas, bens de dominio público e, en palabras do Tribunal Supremo “bens cativos”, ao vir dada a súa situación pola propia natureza sen posibilidade de elixir onde situar a explotación.