portada-os-balnearios-de-galicia

Presentación do libro Balnearios de Galicia

O pasado mércores 28 de outubro tivo lugar a presentación do libro da Cátedra de Hidroloxía Médica, Os Balnearios de Galicia.  Será distribuído en 1.120 centros educativos galegos, dirixido aos alumnos de últimos cursos de Primaria e os primeiros da ESO.

O libro Os Balnearios de Galicia conta a historia da riqueza termal galega. Galicia e as súas augas teñen unha historia, unha traxectoria e mesmo unha identidade común. Posto que a rexión ten máis de 300 mananciais e 21 balnearios dos que só se explota unha décima parte e posúe todo tipo de augas mineromedicinales.

Nos últimos anos, recuperouse a importancia do termalismo na medicina. Trátase dun factor co-contribuínte na prevención, tratamento e rehabilitación de procesos patolóxicos, patoloxías respiratorias, enfermidades progresivas ou envellecemento da poboación.

A auga é o epicentro da xeografía galega, por iso a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional apoia a introdución deste libro á guía docente dos últimos cursos de Primaria e os primeiros da ESO.  Así, estes alumnos, coñecerán a historia termal galega.

O libro divídese en cinco temas:

  • O ciclo da auga na natureza
  • Augas mineromedicinais
  • Balneoterapia vs hidroterapia
  • Balnearios
  • Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia

A publicación deste e outros libros relacionados co termalismo serven para dar a coñecer a riqueza termal que posúe a rexión e aumentar o coñecemento dos alumnos e alumnas sobre isto para que poidan ser mensaxeiros na súa casa sobre os beneficios deste sector.