O sector extractivo manifesta a súa preocupación ante a creación do Imposto Compensatorio Ambienta

Así llo transmitiu a Cámara Oficial Mineira de Galicia ao presidente @de la Xunta, nunha carta na que cuestiona a fundamentación técnica e a do gravame

28-11-2014

A Cámara Oficial Mineira de Galicia vén de remitirlle unha carta ao presidente @de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que lle manifesta a preocupación do sector extractivo galego pola creación do Imposto Compensatorio Ambiental Mineiro ( ICAM). A entidade, órgano consultivo da Administración, lamenta a falta de consulta e de información previas ao sector mineiro sobre a implantación da medida, ademais de cuestionar a fundamentación técnica e a xustificación do gravame.
Xunto coa carta enviouse un informe no que a Cámara expón as súas consideracións con respecto ao proxecto de imposto. Así, poñen en cuestión a xustificación da medida porque penaliza unha actividade concreta, minaríaa metálica, sen fundamentos técnicos que o avalen. Trátase, ademais, dunha actividade sometida a avaliación ambiental e á Declaración de Impacto Ambiental, polo que a súa afección ao medio xa está analizada e cuantificada.
A entidade tamén poñen en dúbida a necesidade do gravame, dado que “os supostos obxectivos ambientais perseguidos xa están cubertos pola lexislación mineira vixente”, que establece garantías financeiras que aseguran a rehabilitación ambiental.
CONTRARIO A EUROPA
Por outra banda, segundo sinala a Cámara, o imposto “imposibilita o aproveitamento dun recurso público e é contrario ás políticas europeas en materia ambiental e industrial”. Para a entidade, esta realidade contrasta coas directrices da Unión Europea, que insiste na necesidade de garantir o acceso ás materias primas a favor da competitividade, e mesmo incentiva a exploración, extracción e salvagarda dos minerais.
Fai falta sinalar que os sectores dependentes do abastecemento de minerais non enerxéticos (industrias química, automobilística, aeroespacial, de maquinaria e equipamento, construción,etc.) representan o 70 por cento da industria europea e xeran anualmente 1,3 billóns de euros e 30 millóns de empregos.
CARÁCTER DESPROPORCIONADO
Así mesmo, o informe destaca o carácter desproporcionado do gravame, xa que, segundo estimacións feitas pola Cámara, “só en concepto de alteración da superficie, pode supoñer entre un 3 e un 14 por cento dos ingresos totais dunha explotación activa, suposto unha contorna económica favorable”. A entidade apunta que en 2007, antes do inicio da crise, os resultados do sector representaron o 5,46 % dos ingresos, e que en 2010 estes resultados foron negativos, do -1,16 por cento.
Insístese en que a contía anual do imposto, 10.000 euros por hectárea, equivale ao prezo de adquisición dos terreos, segundo os datos publicados pola Consellería de no medio Rural. “Non cabe máis que concluír que a aplicación deste imposto impedirá o acceso e posta en valor dos recursos minerais metálicos de Galicia, subtraendo da riqueza do país recursos que o Estado considera de interese xeral”, engade.
A CÁMARA OFICIAL MINEIRA
A Cámara Oficial Mineira de Galicia é unha corporación de dereito público fundada no ano 1925 e un órgano consultivo da Administración tutelado pola Consellería de Economía e Industria @de la Xunta de Galicia. Representa o sector industrial dos recursos minerais na Comunidade autónoma, no que se inclúen os subsectores das augas minerais naturais envasadas, os áridos, os balnearios, a cerámica, minaríaa enerxética, o granito, a lousa, as rocas industriais, minaríaa metálica e outros sectores e colectivos conexos.