granito-cluster

O IGAPE publica as axudas para a internacionalización das empresas galegas

O Clúster do Granito fíxose eco da publicación das axudas do IGAPE para a internacionalización das empresas galegas IG230 – Acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia exporta empresas) para este 2020. Polo tanto, será unha excelente oportunidade para que o granito se dá a conocer fóra das fronteiras galegas, aínda máis se cabe.

O prazo de presentación remata o 30/03/2020 e financia ata un 70% de diversas actividades pertencentes aos anos 2020 e 2021, mostradas a continuación:

Accións dirixidas a promocionar:

  • Participación en feiras e outros eventos expositivos que teñan lugar fóra de España (con stand), incluído no calendario de feiras internacionais.
  • Visitas do estranxeiro á sede da empresa de Galicia dos clientes así como distribuidores, importadores, soportes etc.

Accións baseadas na difusión:

  • Campañas publicitarias difundidas no estranxeiro en diferentes medios como prensa, revistas, televisión etc.
  • Elaboración de material promocional para distribuír en diferentes mercados exteriores.

Accións de sondaxe nos mercados internacionais:

  • Desenvolvemento de clientes no exterior.
  • Axendas de reunións.
  • Búsqueda da consolidación empresarial mediante o seguimento de contactos iniciais ou clientes anteriores no estranxeiro.

En canto á xestión das axudas, cabe destacar que as empresas interesadas poden contar coa axuda do Clúster del Granito, que pode levar a cabo todo o proceso, desde a solicitude, o seguimento, resposta aos requisitos e xustificación final ata o cobro desta subvención.