zona-franca-fábrica-baterías

O Consorcio da Zona Franca quere construir en Vigo unha fábrica de baterías

O Consorcio da Zona Franca de Vigo quere conseguir a instalación dunha fábrica de baterías para coches eléctricos na cidade. Devandito consorcio fixo público un concurso o pasado 3 de outubro para atopar ao mellor equipo de expertos da industria do vehículo eléctrico. A localización na que está interesada Zona Franca é a Plataforma Loxística Plisan de Salvaterra-As Neves.

O grupo de expertos seleccionado debe elaborar unha proposta, para posteriormente presentala ás empresas fabricantes de baterías eléctricas, ao Goberno e a Europa. A proposta debe incluír toda a información relevante, estructurable e avaliable para que se poida tomar a decisión máis acertada.

Esta proposta faise coa finalidade de reconstruír Europa, pero sobre todo para atraer industria a Galicia, onde se pode xerar unha gran cadea de valor en canto ao litio e ás baterías eléctricas. Unha comunidade na que ademais existen xacementos de litio, un dos principais minerais necesarios para a fabricación de baterías.

O proxecto en Vigo estará formado por varias fases. A primeira delas é a que máis lle urxe ao consorcio e é a de atopar de inmediato investidores e axentes económicos que se involucren no proxecto.

A segunda das fases será a caracterización, identificación e avaliación de baterías en China, así como a localización da planta. A terceira fase consistirá na identificación e avaliación de todos os factores que fan á Plisan o lugar idóneo para ter unha fábrica de baterías de coches eléctricos, e o estudo das localizacións competidoras no sur de Europa e a Península Ibérica.

A principal misión deste proxecto levado a cabo polo Consorcio da Zona Franca de Vigo é, captar investimento estranxeiro en actividades industriais na zona de Vigo. Ademais, este proxecto tamén é unha gran oportunidade para o aproveitamento do litio que se atopa en Galicia. Posto que as baterías eléctricas e o litio van da man.

 

Imaxe: Atlántico.net