Mellora das condicións de traballo no sector dos áridos de Galicia

  • A Asociación Galega de Áridos celebra unha xornada onde se presentaron casos de éxito na mellora das condicións de traballo.
  • Involucrados a Consellería de Traballo, ISSGA, COMG e INS

O 3 de novembro desenvolveuse a xornada “ Millora dás condicións de traballo non sector dous áridos”, onde a Asociación Galega de Áridos presentou varios casos de éxito de investimentos efectuados en varios centros de traballo, onde, a súa correcta análise e mostraxe, permitiu confirmar a mellora das condicións dos devanditos postos de traballo.

Á xornada asistiron empresarios, e técnicos tanto das empresas, como de diferentes administracións. A apertura foi efectuada por dona Maria Coutinho, Subdirectora Xeral de Traballo @de la Xunta de Galicia, Don Fernando Gonzalez Abeijón, Subdirector Xeral Técnico e de Planificación do ISSGA, así como Don Manuel Cortés, Presidente da AGA. Na devandita apertura, destacouse a liña de traballo desenvolta pola AGA desde fai máis de seis anos, na mellora continua das condicións de traballo nas súas explotacións. Igualmente contouse coa presenza de Don Javier Madeira, do Instituto Nacional de Silicose, o cal expuxo as novidades e evolución dos niveis de sílice no España e Europa.

Seguindo esta liña de traballo, tras unha diagnose do sector extractivo efectuada pola Cámara Mineira, na devandita xornada presentouse o “Estudo de Viabilidade Técnico Económica dun Servizo de Prevención Mancomunado no sector dos áridos de Galicia”, elaborado coa colaboración @de la Xunta de Galicia, no cal se analiza en profundidade as melloras desta modalidade de prevención, así como a viabilidade do mesmo.