Ferramentas innovadoras, unha solución á sílice cristalina respirable.

Hoxe en día, os traballadores das canteiras e fábricas dedicadas á produción de granito poden verse expostos á sílice cristalina respirable. Esta exposición é un risco controlable, polo tanto, o Centro Tecnológico de Granito investiga continuamente novas ferramentas especializadas.

Existen diferentes métodos de prevención como a inxección de auga e a extracción localizada, xa que permiten reducir a cantidade de po e aumentar a seguridade dos traballadores no lugar de traballo. Para realizalo existen controis moi rigorosos e regulados.

O Instituto Nacional de Silicosis mostra estatísticas moi motivadoras, xa que a diminución dos casos de silicosis diagnosticados dentro do sector é unha realidade. Polo tanto, pódese afirmar que as condicións laborais dos traballadores ante o risco que pode supoñer a aspiración de po de sílice melloraron significativamente nos últimos anos.

O líder en investigación neste campo non é outro que a Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia (FCTGG), que presenta obxectivos claros en materia de formación, divulgación tecnolóxica, asesoramento técnico ás empresas, conciencia da sociedade. Ademais, recentemente este organismo quixo amosar o seu compromiso, dando un paso máis e desenvolvendo unha serie de ferramentas en liña dirixidas a mellorar a xestión dos aspectos clave da prevención ante a exposición a SCR. .

¿Qué vai aportar este recurso?

O uso principal desta ferramenta será informar e promover a implementación de medidas preventivas co fin de minimizar os niveis de po na empresa. Tamén ten outras ferramentas complementarias, por exemplo, normativas actualizadas neste campo, documentos de datos de seguridade para obter información fiable que poida ser transmitida a clientes ou estatísticas sectoriais sobre exposición á SCR. Consiste nun recurso moderno, actualizado e completamente gratuíto que pode aconsellar ás empresas de pedra natural e promover unha cultura de prevención, co obxectivo de conseguir un mellor ambiente de traballo.

Para todas as organizacións que fan posible este procedemento, é moi importante que esta ferramenta teña melloras continuas e, polo tanto, tratar de garantir o cumprimento dos obxectivos marcados para o ano 2020.

Ferramenta dirixida a técnicos e profesionais do sector.

Outro dos beneficios desta ferramenta on-line é unha das súas seccións dirixidas a técnicos e profesionais do sector, onde baixo o nome de Estatísticas de exposición á sílice cristalina, podesen mostrar gráficos que informan sobre a tendencia de exposición a SCR en función de los diferentes postos de traballo.

Tamén haberá un apartado onde os empresarios e profesionais do campo da prevención contarán cunha sección especializada de autodiagnóstico. O que permitirá ás empresas de granito e aos seus profesionais avaliar a calidade da súa xestión en prevención e así poder identificar que aspectos precisan mellorar.