Europa recoñece a minería como actividade sustentable.

  • A Comisión Europea publicou Extracción mineiral non enerxética e Natura 2000, onde se establece que a minaría é compatible coa xestión ambiental.
  • A Cámara Oficial Mineira de Galicia lamenta que a Xunta, coa prohibición de minaríaa ao descuberto en Rede Natura, desmárquese dos criterio europeos.

A Coruña, de decembro de 2011.

A Cámara Oficial Mineira de Galicia ( COMG) congratúlase do recoñecemento europeo de minaríaa como actividade sustentable. Así se establece no Documento de Orientación da Comisión Europea Extracción mineiral non enerxética e Natura 2000, onde se recolle que a actividade mineira é compatible cunha idónea xestión ambiental. Neste sentido, a entidade cameral lamenta que a Xunta, coa prohibición total de minaríaa ao descuberto nas zonas da Rede Natura, desmárquese dos criterios europeos que si apostan pola compatibilización desta actividade coa protección de no medio.

O prólogo de Extracción mineral non enerxética e Natura 2000 está asinado polo comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, e o vicepresidente da Comisión Europea e comisario de Industria e Emprendemento, Antonio Tajani. Ambos os comisarios afirman que as directrices recollidas na publicación “mostran como é posible satisfacer as necesidades da industria de extracción evitando os efectos negativos sobre a natureza” e que nelas “examínase tamén como se pode reducir ou mesmo evitar completamente o impacto sobre a natureza e a diversidade”.

Segundo o prólogo, o documento subliña a importancia da planificación estratéxica e da avaliación idónea das novas actividades. Ademais, as directrices conteñen “moitos exemplos de boas prácticas e mostran como algún proxectos de extracción poden resultar beneficiosos para a biodiversidade ao proporcionar nichos ecolóxicos de gran calidade”, afirman Potocnik e Tajani.

O documento, elaborado en colaboración con expertos, representantes de diferentes sectores da industria, organismos públicos e ONG, ten como obxectivo servir como orientación para garantir a compatibilidade das actividades da industria extractiva non enerxética coas Directivas da Unión Europea sobre hábitats e sobre aves. Así, a través desta publicación, ofrécese unha panorámica da industria de extracción mineral non enerxética e da política de biodiversidade da Unión Europea.

Así mesmo, repásase os diferentes impactos desta actividade e propóñense vías para integrala nos espazos incluídos na Rede Natura, entre outros contidos.

A Cámara Oficial Mineira de Galicia, con sede na cidade da Coruña, representa o sector industrial dos recursos minerais na Comunidade autónoma: empresas mineiras, nas que se inclúen os subsectores das augas minerais embotelladas, os áridos, os balnearios, a cerámica, a minería enerxética, o granito, a lousa, as rocas industriais e outros. É unha corporación de dereito público fundada no ano 1925 e un órgano consultivo da Administración.