Cursos de formación preventiva por posto de traballo ( ITC 02.1.02)

A Cámara Oficial Mineira de Galicia, co apoio do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, está a organizar cursos de formación preventiva por posto de traballo para empregados do sector mineiro.

En base á demanda por tipo de curso e por localización xeográfica rexistrada na preinscrición realizada en xaneiro deste ano, programamos os seguintes cursos:

Características dos cursos:

Tipo de cursos:
Formación en seguridade e saúde laboral, obrigatorios para o desempeño do posto de traballo.
Modalidade:
Presencial, interactivo.
Precio/Facilidades:
GRATUITO  (financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Duración:
Iniciales: 20 h/curso. Actualización de conocimientos: 5 h/curso.
Organización:
Iniciales: 4 días/curso, a razón de 5 h/día, viernes y sábados de dos semanas consecutivas.
Actualización de conocimientos: 5 h/curso en un día.
Horario:
Iniciales: viernes 16 a 21 h y sábados 9 a 14 h.
Actualización de conocimientos: viernes 16 a 21 h.
Entidade formadora:
ESM Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos, autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos.
Material para os traballadores:
Manual, bloc de follas e bolígrafo.
Control e evaluación:
Control diario de asistencia (esíxese unha asistencia continuada do 80%). Resolución de casos prácticos. Avaliación final de coñecementos (individual).
Título
Certificado de participación no curso, acreditación que capacita para o desempeño das funcións do posto.
Dirixido a:
Traballadores de explotacións mineiras galegas.

 

Estes cursos axústanse ao disposto na ITC 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, e ás seguintes Especificacións Técnicas:
  • 2000-1-08. Formación preventiva para o desempeño do posto de operador de maquinaria de transporte, camión e volquete, en actividades extractivas de exterior. Traballadores que deben posuíla: operadores de maquinaria de transporte en actividades extractivas de exterior, en particular os operadores de volquete e condutores de camión. Frecuencia máxima de reciclaxe de coñecementos: 2 anos.
  • 2001-1-08. Formación preventiva para o desempeño do posto de operador de maquinaria de arranque/carga/viarios, pa cargadora e escavadora hidráulica de cadeas, en actividades extractivas de exterior. Traballadores que deben posuíla: operadores de maquinaria de arranque/carga/viarios en actividades extractivas de exterior, en particular os operadores de pa cargadora e de escavadora hidráulica de cadeas. Frecuencia máxima de reciclaxe de coñecementos: 2 anos.
  • 2004-1-10. Formación preventiva para o desempeño dos postos de traballo encadrados nos grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), e 5.5 letras a), b) e d) do apartado 5 da Instrución Técnica Complementaria 02.1.02 (traballadores de plantas e oficinas). Deben posuíla os traballadores dos seguintes postos de plantas e oficinas: 5.4.a) Técnicos titulados, 5.4. b) Encargados e/ou vixiantes, 5.4. c) Operadores de trituración/clasificación, 5.4.d) Operadores de moenda, 5.4.e) Operadores de estrío, 5.4. f) Operadores de separación e concentración, 5.4. g) Operadores de fornos, 5.4. h) Operadores de mesturas, 5.4. j) Operadores de plantas de materiais para a construción, 5.4. k) Operadores de plantas de rocas ornamentais, 5.4. l) Operadores de laboratorio, 5.4. m) Operadores de mantemento mecánico e/ou eléctrico, 5.5.a) Dirección, 5.5. b) Técnicos titulados que non participan no proceso produtivo, 5.5.d) Administración e persoal de servizos distintos aos de mantemento. Frecuencia máxima de reciclaxe de coñecementos: 4 anos para os postos 5.4 a) Técnicos titulados, b) Encargados e/ou vixiantes, g) Operadores de fornos, l) Operadores de laboratorio, e 5.5 a) Dirección, b) Técnicos titulados que non participan no proceso produtivo e d) Administración e persoal de servizos distintos aos de mantemento. 2 anos para os postos do grupo 5.4 letras c) Operadores de trituración/clasificación, d) Operadores de moenda, e) Operadores de estrío, f) Operadores de separación e concentración, h) Operadores de mesturas, j) Operadores de plantas de materiais para a construción, k) Operadores de plantas de rocas ornamentais, e m) Operadores de mantemento mecánico e/ou eléctrico.

Esta formación ten carácter habilitante para o desempeño do posto de traballo, polo que a súa realización é obrigatoria e debe renovarse cada 2 ou 4 anos en función de cada posto.