Asemblea Ordinaria COMG do 23 de abril de 2020

Orden do Día

Notice: Undefined index: item_price in /var/www/html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/advanced-pricing-list/templates/advanced-pricing-list-template.php on line 18
Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea Ordinaria do ano 2019
Informe e propostas do presidente. Memoria 2019.
Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2019.
Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva.
Revisión e actualización da composición da Xunta Directiva.
Aprobación, se procede, do presuposto de ingresos e gastos para o ano 2020.
Actualización do censo de socios electores e elixibles.
Aprobación das cotas ordinarias e extraordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais.
Rogos e preguntas

    Inscripción

    Lin e acepto a política de privacidade

    Descargas

    Poderán presentarse reclamacións a este listado, ben por correo ordinario ou electrónico (cmg@camaraminera.org), hasta o día 16 de marzo, inclusive, que serán resoltas na Asemblea.