silice-cristalina-camara-minera

Celebrada a Xornada de prevención da exposición á sílice cristalina respirable

O martes 26 de marzo, a COMG organizou a Xornada de prevención da exposición á sílice cristalina respirable (SRC). Un encontro ao que asistiron empresarios do sector extractivo galego, así como enxeñeiros técnicos e persoal da administración; e cuxo eixo central foi a necesidade de implantar medidas de seguridade para protexer aos traballadores fronte á inhalación de sílice cristalina en po no seu posto de traballo, un elemento que a longo prazo pode provocar enfermidades respiratorias como silicoses e que recentemente foi catalogado pola UE como un carcinógeno.

A xornada desenvolveuse a través de relatorios nas que o foco foi a presentación de casos de éxito en medidas de prevención de riscos e recomendacións aplicables a empresas do sector.

O presidente da COMG, Juan de Deus Martín, foi o encargado de abrir o encontro explicando como a inclusión da SCR na directiva de carcinógenos cambiou o marco europeo no que o límite de exposición profesional é de 0,1 mg por metro cúbico. Martín tamén destacou o compromiso coa protección dos traballadores desde a creación da Cámara.

Julio Valle Feijóo, asesor xurídico da COMG fixo fincapé en como inclusión da SCR na directiva de carcinógenos afectou á normativa a nivel español, centrándose na actividade extractiva. Ademais sinalou medidas de optimización para a prevención da SCR, como a separación dos despacho de billetes para roupa de traballo, o establecemento de zonas de risco e de non risco; e a necesidade de aplicar directrices ás empresas de limpeza.

Pola súa banda, Javier Madeira García, enxeñeiro de minas especializado en SCR, destacou a necesidade das empresas de optimizar os seus sistemas de prevención para alcanzar o nivel de risco máis baixo posible como resposta ás esixencias e como forma de discriminar o factor da SCR no caso de que por exemplo, un traballador fumador adquira algunha doenza respiratoria.

O encontro tamén contou coa presenza de Olivier Soria, director asociado da Península Ibérica de JSP Ltd, empresa dedicada aos equipos de protección para traballadores. Para Soria, de nada serven as máscaras de protección se estas non están ben axustadas, por iso fixo fincapé na necesidade de escoller a talla adecuada para cada traballador e de levar un control periódico do bo axuste das proteccións.

A xornada finalizou cunha mesa redonda na que participou Madeira e á que se sumaron Diego López, director da COMG; José Ángel Lorenzo, coordinador do Consello Directivo da Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia ( FCTGG); e Florencio Quirós, responsable da planta de Frades de Erimsa.

Durante o coloquio, Lorenzo tivo ocasión de explicar como o confinamento de teares e a medición en continuo serviu para reducir a SCR de varias plantas de forma drástica. Pola súa banda, Quirós avogou pola filosofía de 0 accidentes e explicou como mediante a instalación de extracción central conseguiron reducir a presenza deste elemento. Diego López subliñou que a cámara leva traballando exhaustivamente desde 2006 na prevención e que agora mesmo a concentración media de sílice nas empresas galegas atópase na décima parte do límite marcado pola UE.

As presentacións realizadas durante a xornada están dispoñibles na apartado Seguridade e Saúde > Documentación.