msg-campaña-videos-1

As campañas de Minaría Sostible de Galicia para fomentar o coñecemento do sector mineiro suman 7.000 visualizacións

Durante este primeiro trimestre do ano publicáronse nos distintos perfís de redes sociais da plataforma Minaría Sostible de Galicia varias pezas audiovisuais que forman parte das campañas ‘Son mineiro’ e ‘A importancia da minería’, ambas as destinadas a achegar á sociedade xeral o sector mineiro.

‘Son mineiro’ é unha campaña que trata de poñer cara ao sector extractivo, con entrevistas a 15 dos 11.200 profesionais que fan posible que a minaría en Galicia se posicione coma un sector estratéxico á vangarda das últimas tecnoloxías e da integración territorial.

‘Son mineiro’

Achegar á sociedade a realidade das empresas mineiras, coñecer o traballo diario dos distintos perfís profesionais, así como a súa relación coa contorna social e natural son algúns dos obxectivos desta campaña. Ata o 15 de abril publicáronse 5 destes vídeos, que obtiveron 17.378 impresións e 5.956 visualizacións.

As impresións son as persoas que viron a publicación nalgún dos perfís de Minaría Sostible de Galicia (Youtube, Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram), mentres que as visualizacións son as veces que se viu o vídeo (por usuario único).

‘A importancia da minaría’

Por outra banda, a campaña ‘A importancia da minaría’ trata de poñer en valor os recursos mineiros de Galicia desde unha perspectiva que abarca desde o seu vínculo histórico co noso terroitorio ata os seus usos na vida cotiá e as cifras de produción e exportación. Os dous vídeos publicados ata o momento chegaron a 3.195 persoas e foron visualizados por 947 usuarios.