Aprobada a Lei 2/2010 de modificación da lei 9/2002 de ordenación urbanística

Con data 23 de marzo de 2010, o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia de 31-3-2010.

Ver máis información