catalogo-economia-circular-2020-web

Aberto o prazo de presentación de candidaturas para figurar no catálogo de Boas Prácticas en Materia de Economía Circular

A Administración Xeral do Estado a través da Subdirección Xeral de Economía Circular (SGEC) do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico vai elaborar un catálogo de Boas Prácticas en materia de Economía Circular (BPEC) que recollerá actuacións, exemplos, e casos de éxito para fomentar a transición cara a un modelo baseado na economía circular, creando referentes e sinerxias entre os principais axentes implicados.

Este catálogo continúa a senda iniciada tras a aprobación da Estratexia Española de Economía Circular ( EEEC) baixo o compromiso de impulsar a economía circular. Un documento que recollerá aquelas actuacións que contribúan de maneira máis eficaz á implementación da EC para que outros interesados poidan beneficiarse destas experiencias, sumándose así á transición.

Calquera empresa ou entidade que desenvolva proxectos, actuacións e iniciativas que favorezan o cambio cara á economía dixital pode presentar a súa experiencia para figurar no catálogo cumprimentando esta ficha e enviar xunto a ela información específica que demostre a viabilidade do proxecto a través de indicadores cuantificables e medibles.

Unha vez constatada que a actuación enviada identifícase como unha BPEC, e tras unha análise exhaustiva de cada un dos factores que a describen, levará a cabo unha valoración positiva das mesmas, en función das seguintes directrices:

  • Relevancia para a EC: a BPEC reflicte de maneira directa un alto impacto positivo dirixido á transición á EC como consecuencia da súa implementación.
  • Innovación: a BPEC constitúe unha resposta innovadora, trátase dunha nova iniciativa dentro do seu ámbito de acción para dar resposta ás necesidades ou criterios expostos.
    Adaptabilidade e transferibilidad: actuacións que permitan a súa réplica (xa sexa en todo ou nunha parte) por outras entidades.
  • Aplicabilidade real e escalable: entendendo por escalables, actuacións que sexan capaces de facer crecer os beneficios sen incrementar o custo unitario de produción/ comercialización mantendo a calidade inicial.
  • Durabilidade: trátase dunha BPEC que se sostén no tempo.
  • Relación coa sociedade: prácticas que reflictan, na medida do posible, a implicación coa sociedade e como esta colabora no exercicio da circularidad.

Tras a elaboración do catálogo de recompilación de BPEC, procederase a difundir as actuacións máis relevantes.

O prazo de recepción de candidaturas de BPEC estará aberto ata o 15 de setembro.