A singularidade e pureza das augas minerais naturais, de manifesto en Galicia

Para fomentar a cultura das augas minerais, a súa importancia e diversidade en Galicia e a súa singularidade como recurso mineiro e produto alimentario, ANEABE e o IGME presentaron en Santiago de Compostela o seu acordo de colaboración, nun acto inaugurado por AGAMIN.

D. Jorge Civis, director do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España ( IGME) e D. Francisco Vallejo, presidente da Asociación Nacional de Empresas de Augas de Bebida Envasadas ( Aneabe), presentaron o 18-11-2015 a en Santiago de Compostela o convenio de colaboración asinado por ambas as entidades.

Durante o acto inaugurado por D. José Manuel García, vicepresidente da Asociación Galega de Empresas de Envasado de Auga Mineral Natural ( AGAMIN), púxose de relevo a importancia do convenio para fomentar a cultura das augas minerais e destacar a súa singularidade e as súas características particulares como recurso xeolóxico e mineiro e como e produto alimentario. Así, establécese un marco para seguir avanzando no desenvolvemento de actividades de investigación, formación e divulgación, nos campos científico, técnico e cultural.

A presentación tivo lugar no Parador de Santiago de Compostela, nun almorzo-coloquio onde se reuniron representantes da Administración Pública e membros do sector das augas envasadas, así como das asociacións de consumidores e outras entidades relacionadas.

Auga Mineral Natural: produto alimentario e recurso mineiro singular

“Polos seus especiais características, a auga Mineral Natural é un singular recurso xeolóxico e mineiro e un produto alimentario único”. Así o sinalou durante a súa intervención, D. José Manuel García, quen destacou a gran importancia que supón a firma deste Convenio Marco para Galicia, “unha comunidade autónoma na que a auga mineral ten importancia non só ao longo do territorio nacional, senón tamén a nivel internacional”. Así mesmo, sinalou a longa historia das augas minerais galegas, vinculadas a grandes centros balnearios.

O vicepresidente de AGAMIN explicou que “este Convenio Marco permitirá profundar aínda máis na riqueza e pureza das augas minerais, permitindo así que os consumidores poidan seguir gozando dos beneficios deste produto alimentario, tan valorado en Galicia”

A continuación, D. Jorge Civis destacou que esta firma permitirá “estreitar aínda máis a colaboración e labores de investigación que xa veñen realizando desde hai moitos anos entre Aneabe e o IGME”. Para Civis, “todas as actuacións levadas a cabo polo IGME no campo das augas minerais han permitido avanzar no coñecemento dos modelos xeolóxicos, hidrogeológicos e hidroquímicos que dan lugar a estas augas e, por tanto, ao seu mellor aproveitamento e protección. Por iso, para o IGME supón unha gran satisfacción contribuír, desde un punto de vista científico e técnico, a profundar no coñecemento das augas minerais, que resulta fundamental para a súa correcta explotación e preservación”.

“Permitir que a sociedade coñeza os detalles dunha relación simbiótica baseada na singularidade e pureza dos acuíferos e mananciais do noso país e de poñer de manifesto, cientificamente, a riqueza e pureza das augas minerais españolas son dúas dos grandes obxectivos cos que nace este convenio”, segundo asegurou D. Francisco Vallejo.

A continuación, Dna. Mª del Mar Curral, directora de Investigación do IGME e Dna. Irene Zafra, secretaria xeral de Aneabe, realizaron unha ampla análise sobre as cuestións técnicas anexas á singularidade das augas como recurso mineiro e produto alimentario.

“Para obter o cualificativo de Auga Mineral Natural, as empresas deben reunir unhas características moi específicas, superar importantes análises e un longo expediente administrativo que verifique o cumprimento da normativa vixente”, sinalou Dna. Mª del Mar Curral. Actualmente, “As augas minerais naturais que son envasadas en España representan soamente un 0,03% dos recursos hídricos subterráneos do país. Trátase ademais dun recurso mineiro renovable o que as diferenza doutros recursos contemplados na Lei de Minas. A industria envasadora respecta o equlibrio natural dos acuíferos garantindo a súa sustentabilidade. Agora, grazas a este convenio, poderase profundar, aínda máis, no coñecemento científico e técnico das augas minerais, o que permitirá, á súa vez, ofrecer un novo impulso á correcta explotación e preservación da pureza das nosas augas minerais naturais, cuxa industria xera emprego en zonas rurais nas que apenas existe outra actividade industrial”, explicou Dna. Mª del Mar Curral.

Dna. Irene Zafra, destacou que “ao tratarse de augas puras e sas desde a súa orixe que son envasadas a pé de manancial, as augas minerais naturais non necesitan recibir ningún tratamento químico de desinfección para o seu consumo. A pureza orixinal caracteriza ás augas minerais naturais, sendo os perímetros de protección a orixe da seguridade alimentaria das augas minerais”. Así, subliñaba o compromiso ambiental do sector das augas envasadas lembrando que os seus resultados poñeranse de manifesto coa presentación de resultados do compromiso “2015, Naturalmente”, asinado entre o sector e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente ( MAGRAMA), que establecía obxectivos ambientais máis esixentes que as obrigacións legais. Tamén se referiu á esixente lexislación que regula este sector, particularmente en materia de seguridade alimentaria e información ao consumidor respecto a un elemento fundamental como é o orixe da auga, é dicir, o manancial do cal procede cada auga mineral natural e que lle confire unhas características únicas.

Para clausurar a xornada D. Francisco Maraver, profesor titular de Hidrología Médica da Universidade Complutense de Madrid e presidente do Comité Científico do Instituto de Investigación Auga e Saúde ( IIAS), dirixiuse aos asistentes para abordar os aspectos sobre saúde e beneficios para o organismo das augas minerais naturais, sinalando como os consumidores as incorporan cada vez máis á súa alimentación, por encaixar perfectamente co mantemento duns hábitos de vida saudables. Maraver destacou que se trata dunhas augas únicas debido, fundamentalmente, a que son augas puras desde a súa orixe, a que, precisamente por iso, non necesitan nin reciben tratamentos químicos nin de desinfección para o seu consumo nin precisan dun filtrado doméstico posterior, a que teñen unha composición mineral que se mantén constante e a que non achegan calorías e constitúen un produto alimentario que o noso organismo necesita para repoñer as perdas diarias e funcionar correctamente tanto a nivel físico como cognitivo.