A minería na Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0

O Consello Galego de Economía e Competitividade (CGEC) aprobou, na súa primeira reunión, a Axenda da Competitividade Galicia – Industria 4.0. Trátase dunha iniciativa consensuada cos principais axentes económicos de Galicia que, en palabras da Xunta, aspira “a reinventar a industria galega promovendo un modelo máis competitivo cara á fábrica intelixente”.

A Axenda desenvolverase a través de cinco eixos de actuación: factores territoriais de competitividade; persoas; crecemento; innovación e internacionalización. E inclúe medidas específicas en cada un deles, como apoio financeiro as empresas, formación, xestión do chan industrial, simplificación administrativa ou impulso á exportación.

O obxectivo é que a industria alcance o 20% de achega ao PIB en 2020, fronte ao 13,5% actual, mediante impúlsoo tanto dos sectores estratéxicos da economía galega como dos emerxentes e a diversificación de produtos. O reto é que Galicia consiga nos próximos anos unha industria moderna, competitiva, diferenciada, sustentable e xeradora de emprego de calidade.

A minería sinálase na Axenda como un sector que amplía o concepto tradicional de industria, abarcando tamén os servizos á produción complementarios e interdependientes desta, na liña do concepto de “nova industria” que se pretende potenciar.

A pedra natural destaca como un dos sectores estratéxicos e prioritarios aos que se lles aplicarán as medidas previstas na axenda. Sinalando a fabricación de produtos minerais como un dos sectores transcendentes, de elevado peso na nosa economía e competitivo nos mercados internacionais.

A xunta de constitución do CGEC tivo lugar o pasado 4 de maio e contou coa presenza do presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Juan de Deus Martín Aparicio, como vocal representante do sector mineiro galego. A Cámara presentou unha serie de propostas baseadas na necesidade de garantir o acceso e abastecemento de materias primas para a industria, en consonancia cos obxectivos da iniciativa europea de materias primas.

ACCESO AO RECURSO

Así, propuxo a creación dun marco normativo que facilite o acceso ao recurso mineiro de maneira compatible con outros usos do chan, integrando a actividade extractiva na planificación territorial, mediante a participación activa tanto da Administración competente en industria e minas como dos axentes sectoriais.

INVESTIGACIÓN

Sinalou tamén a necesidade de incentivar a investigación, mediante o establecemento de axudas e a convocatoria de concursos de dereitos mineiros que permitan mellorar o coñecemento dos recursos mineiros existentes, e de ser o caso, a súa posta en valor. Ademais, a existencia en Galicia de materias primas minerais consideradas pola Comisión Europea como estratéxicas para o desenvolvemento da industria, como o cobre, ferro, barita, chumbo-zinc, feldespatos, magnesitas, arxilas e calcarias, ademais do volframio, antimonio niobio- tantalo e terras raras que son considerados críticos pola súa importancia para a industria Europea e a súa dificultade de abastecemento, levou a Cámara para propoñer a investigación e posta en valor destes recursos. O coñecemento preciso destes recursos, e o seu consecuente posta en valor, pode contribuír ao establecemento de novas industrias e a incrementar a competitividade da actual industria galega.

Cabe sinalar que en 1984, a minería metálica empregaba en Galicia a 1.200 persoas e achegaba ao PIB máis de 9 mil millóns de pesetas da época, o equivalente a 163 millóns de euros de 2013, o 0,4% do PIB, grazas a 8 explotacións que extraían minerais de ferro, cobre, chumbo, zinc, estaño, tántalo e volframio.

CADEA DE VALOR

A Cámara apuntou tamén a importancia de fomentar a implantación de industrias que permitan completar a cadea de valor dos recursos mineiros galegos. Neste sentido, para a entidade, “un idóneo acceso ás materias primas minerais e a proximidade dos centros produtores pode supoñer un elemento que contribúa a incrementar a competitividade da industria galega”.

Coas súas propostas de mellora, a Cámara Oficial Mineira de Galicia aposta por aliñar os obxectivos da Axenda da Competitividade Galicia – Industria 4.0. cos da Iniciativa de Materias Primas da Comisión Europea. Trátase de garantir o desenvolvemento de sectores estratéxicos da economía galega, como a automoción, o naval ou tecnolóxico, que precisan dun grande abastecemento de materias primas