MONTAÑAS DO COUREL

A investigación no xeoparque Montañas do Courel faille fronte a pandemia

A maior parte do tempo transcorrido dende que o Xeoparque Montañas do Courel foi recoñecido como tal pola Unesco -13 de abril de 2019- estivo marcado pola pandemia, aínda que este feito non freou a actividade divulgativa e investigadora da institución. É máis, nos últimos meses potenciouse e actualmente, levan a cabo diversos proxectos nos que participan investigadores das tres universidades galegas e doutras institucións de fóra da comunidade.

Daniel Ballesteros, membro do comité científico do xeoparque, conta que uno destes proxectos consiste nunha revisión de cartografía xeolóxica da zona de San Clodio– Ribas de Sil- que corre a cargo de Xosé Carlos Barros e José Ramón Martínes Catalán. Nas beiras do Sil, concretamente neste sector, afloran unhas rocas singulares denominadas turbiditas, que se formaron a partir de depósitos submarinos de sedimentos arrastrados por ríos. Estas formacións creáronse relativamente pouco despois -na escala de tempo xeolóxico- de que xurdise o gran plegamiento de Campodola- Leixazós, no monumento natural máis emblemático do xeoparque, que data de fai máis de 320  millóns de anos, segundo Ballesteros. Por iso posiciónanse como a peza crave para reconstruír a historia xeolóxica do territorio e de todo o noroeste ibérico.

Outra iniciativa científica que se desenvolve neste enclave é a elaboración de mapas dos diferentes tipos de chans existentes no territorio que leva a cabo Augusto Pérez Alberti, catedrático de xeografía física da Universidade de Santiago de Compostela. O investigador, afirmou Ballesteros, xa estudou unha boa parte dos chans da zona, especialmente os das partes máis altas, onde tiveron forte influencia os glaciares que existiron na serra de Ou Courel durante a última era glacial.

Na actualidade tamén se atopa activo un estudo da xeomorfoloxía dos ríos existentes no territorio que desenvolve Jesús Horacio García, gañador do premio á mellor tese doutoral presentada en 2015 da Asociación de Xeógrafo Españois. Ademais doutro proxecto sobre as covas do xeoparque dirixida polo propio Daniel Ballesteros. “Antes de que se crease o xeoparque xa se realizaron investigacións aquí, ademais de gran importancia, porque sen elas o xeoparque non existiría, pero neste territorio segue habendo moitas cousas que investigar”, conclúe.

Roberto Castro, tenente alcalde de Ribas de Sil e presidente da asociación que agrupa a este municipio e aos de Quiroga e Flogoso do Courel, afirma que no xeoparque Montañas do Courel levan a cabo “moitas actividades científicas que pasan desapercibidas para a sociedade. Pero estes traballos, á parte do seu valor científicos, son moi importantes para o noso territorio porque serven de base para realizar actividades de divulgación e para desempeñar roteiros turísticos”.

 

26/07/2021