A COMG colabora con asociacións ambientais na xornada sobre restauración de areneras

A Cámara Oficial Mineira de Galicia colaborou na organización da xornada Restauración de areneras e custodia do territorio: oportunidades para Galicia, desenvolta o pasado marzo no concello lucense de Rábade. Así mesmo, o día do evento a entidade estivo representada polo seu presidente, D. Juan de Deus Martín Aparicio, o director, D. Diego López, e Dª. Atocha Ramos, bióloga e técnico da COMG.

A Asociación Galega de Custodia do Territorio, co apoio da COMG, organizou o encontro co obxectivo de poñer de manifesto distintas actuacións de éxito en materia de restauración mineira en areneras. A iniciativa buscou tamén fomentar o contacto do sector extractivo con asociacións ambientais, para avaliar as posibles oportunidades e sinerxias que presentan os labores de restauración mineira como instrumentos de mellora e protección de no medio.

Así, entre as conclusións nas que coincidiron os participantes, fai falta sinalar a potencialidade da restauración mineira como instrumento para xeración de hábitats e a protección de especies animais, ademais das oportunidades que poidan derivarse de establecer vías de colaboración entre o sector e os axentes ambientais para mellorar o resultado das restauracións mineiras, así como a integración social das actividades extractivas.

VALORES AMBIENTAIS DE RELEVANCIA

A actividade mineira pode favorecer a existencia de valores ambientais de relevancia, como se mostrou nos casos expostos polos expertos. Con todo, estes valores deben ser tidos en conta e potenciados na fase de restauración, máis aínda cando as especies que fan uso destes hábitats teñen algún tipo de protección, polo que fai falta “detectar a súa presenza e tela en consideración á hora de deseñar as actuacións de restauración”.

Nesta liña, destacouse o labor das areneras como “nichos ecolóxicos para diversas especies de fauna, especialmente para aves acuáticas e anfibios”. Estas restauracións favoreceron o aumento do número de especies e de individuos. Mesmo se detectou unha maior biodiversidade en explotacións en activo fronte a explotacións paralizadas, xa que nestas últimas son maiores as molestias ocasionadas por persoas alleas á explotación (pescadores, cazadores, paseantes, ciclistas, etc.).

Para conseguir restauracións exitosas desde unha perspectiva ambiental, é de vital importancia, sinalaron, “coñecer a memoria ecolóxica do lugar, a súa historia natural e navegar a favor desa inercia ecolóxica que ten de seu”. Neste aspecto, a colaboración con entidades ambientais locais pode contribuír a evitar que se perdan valores naturais e mellorar a integración social das actividades extractivas, ademais de planificar os diferentes usos futuros para facilitar o seu compatibilización.

MINERÍA E REDE NATURA

No encontro tratouse tamén a controversia que xera o Plan Director de Rede Natura á hora de falar de minería e medio natural. Nesta liña, expúxose a aposta pola compatibilización que fai a Comisión Europea, fronte á prohibición xenérica imposta en Galicia. Por este motivo, insistiuse na necesidade de “analizar os proxectos caso a caso e adaptalos ás condicións particulares de cada espazo”, como vén defendendo a Cámara Oficial Mineira de Galicia.
As dificultades administrativas e as posibles implicacións da modificación dos proxectos aprobados e os longos períodos de tramitación foi outro dos aspectos abordados polos participantes na xornada, xa que poden dificultar a adaptación dos plans de restauración a novas circunstancias ou sensibilidades, sen comprometer a viabilidade económica da explotación.
PROGRAMA

O biólogo e consultor en iniciativas ambientais Jorge F. Layna abriu a xornada co relatorio Graveras A Ponte: un caso de éxito na restauración, no que el mesmo participou como responsable da actuación. A continuación, o tamén biólogo e máster universitario en Restauración de Ecosistemas, Diego Rodríguez Vieites, abordou as illas flotantes como ferramenta para mellorar a calidade das restauracións de areneras, centrándose no caso da Limia.
O encontro pechouse coa mesa redonda sobre oportunidades en Galicia para a restauración de areneras, na que interviñeron representantes da Cámara Oficial Mineira de Galicia, de empresas do sector, da Administración con competencias no medio natural e de entidades do ámbito ambiental. O interese das temáticas abordadas motivou unha activa participación dos asistentes, con numerosas preguntas aos relatores e un intenso e frutífero debate final.