A Cámara Mineira organiza unha xornada sobre protección de augas minerais

Empresarios, expertos, profesionais e representantes da Administración debateron en EGAP sobre aspectos prácticos da explotación dos acuíferos

ANGEL TAHOCES, Director Xeral Industria
“O futuro pasa por crear o clúster termal e un centro tecnolóxico da auga”

FRANCISCO ARÉCHAGA, Presidente Cámara Mineira Galicia
“Queremos mellorar a competitividade e sostentabilidad das empresas”

JAVIER SOTO, Director Gerente Caldaria Hoteles y Balnearios
“Non se está cumprindo a lexislación actual”

A Asociación de Balnearios de Galicia e a Cámara Oficial Mineira de Galicia celebraron esta mañá unha xornada sobre a protección das augas minerais en Galicia, coa asistencia dunhas setenta persoas, entre empresarios, expertos, profesionais e representantes de organismos e a Administración. O encontro, que tiña o apoio da Dirección Xeral de Industria @de la Xunta de Galicia e a colaboración da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), foi cualificado de “moi frutífero” por parte dos organizadores.
A conclusión xeral, na que coincidiron os participantes, reivindica “coordinación entre as diferentes Administracións públicas competentes na materia para que o perímetro de protección dos acuíferos sexa efectivo”, á vez que se criticou o “exceso de burocracia”. O Director Xeral de Industria, Angel Bernardo Tahoces, abriu as sesións afirmando que Galicia é o país da auga: “Por cada hectárea de terreo hai un acuífero”. Tahoces expuxo tres eixos sobre os que basear o futuro do sector. Avogou pola creación do clúster termal, “que dea lugar á creación do centro tecnolóxico da auga”; defendeu a necesidade de transparencia e limpeza no sector, “regulamentando o que é un balneario, un spa e un centro de talasoterapia”; e apostou por redefinir os perímetros de protección, “para que sexan máis realistas e eficaces, porque actualmente son máis virtuais que reais”.
O Director Xeral convidó aos promotores da xornada a que presenten “formalmente” os seus resultados e conclusións á Xunta de Galicia. O Presidente da Cámara Mineira de Galicia, Francisco Aréchaga, destacou na súa intervención que a minería constitúe a segunda industria máis importante da economía galega, e puxo ao granito, a lousa e a auga como un “sinal de identidade” de Galicia. Con todo, Aréchaga, que se lamentou de pertencer a un sector “non ben coñecido”, afirmou que queren contribuír a “mellorar a competitividade e a sustentabilidade das empresas, para o que fai falta percorrer o camiño entre todos, en coordinación coa Administración”.
Aréchaga advirte tamén de que estamos dentro dun momento moi importante, tendo en conta do “aumento da demanda de auga, xa que estamos a ver que ten moitos máis usos, como o aspecto geotérmico”.
A tal obxecto, defende que “hai que asegurar que a auga da que dispoñemos actualmente permaneza, e ao mesmo tempo, facer o recurso compatible con outros usos futuros”. O Presidente da Asociación de Balnearios de Galicia, Rafael Luaña, subliñou no seu discurso que o renacemento e popularización do termalismo galego nos últimos anos radica na calidade e cantidade das augas mineromedicinales, as modernas instalacións e a garantía para os usuarios de sometimento únaa estrita normativa. Pola súa banda, Javier Soto, Director-Xerente do grupo ourensán Caldaria, que participou na mesa redonda, opinou que “non se está cumprindo a lexislación actual” sobre a declaración do manancial, en canto ao seu ámbito, aproveitamento e protección.
“A lei está aí e a batalla dos balnearios para que se vixíe o seu cumprimento é canina”, segundo indica. Con todo, “hai moitos centros ilegais que, ademais de contar co apoio das Administracións, ben sexan autonómicas ou estatais, non cumpren os requisitos impostos pola lexislación”, afirmou. O Director da Escola Galega de Administración Pública, Pablo Figueroa, anfitrión da xornada técnica, dixo que Galicia era unha das rexións de Europa máis rica en augas mineromedicinais e destacou que a lei de 1995 proporciona “garantías sanitarias” aos termalistas e “ seguirdad xurídica” ás empresas do sector no exercicio da súa actividade. Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2009.