A Cámara edita Memorias sobre as minas de Galicia e outras producións do reino mineral

A Cámara edita Memorias sobre as minas de Galicia e outras producións do reino mineral

Faro de Vigo, 01.12.2007