Xornada Técnica: Identificación e trazabilidade de explosivos con fins civís

Título: Xornada Técnica sobre Identificación e trazabilidade de explosivos con fins civís Como preparar ás empresas para cumprir en abril de 2015?

Lugar: Hotel Puerta del Camino, Santiago de Compostela

Fecha: 18-06-2014

Organiza:

Colaboran:

Patrocinan:

Programa:

10.00 a 10.30 Rexistro de asistentes e entrega da documentación

10.30 a 10.45 Apertura da Xornada. 
D. Juan José Iglesias Suárez, Decano Delegado en Galicia – Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas del Noroeste
D. Atanasio José Peña Álvarez, Decano-Presidente – Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Minas de Galicia
D. Manuel Cortés López, Presidente – Asociación Galega de Áridos
D. César Luaces Frades, Secretario General Técnico – COMINROC

10.45 a 11.05 Actuacións do Grupo de Traballo Europeo para a Identificación e Trazabilidade de Explosivos e cuestións relevantes para os usuarios
D. César Luaces Frades, Secretario General Técnico – COMINROC

11.05 a 11.25 Sistemas de codificación de explosivos de uso civil 
D. Ramón González Eguren, Chairman del Comité de Seguridad – Federación Europea de Fabricantes de Explosivos

11.25 a 12.00 Actuacións dos fabricantes de explosivos para o cumprimento das Directivas
El caso de MAXAM. D. Alberto Barandalla Jiménez, Track and trace Project Manager
El caso de ORICA. D. Luis Núñez, Responsable de T&T

12.00 a 12.30 Pausa Café

12.30 a 13.00O sistema TTE de seguimento e trazabilidade de explosivos. Unha solución integral
D. David Gutiérrez Ronda, Director de Marketing – Labelmarket

13.00 a 13.30 Coloquio – Debate ¿Cómo prepararse para abril de 2015? 
D. Ramón González Eguren – MAXAM
D. Clemente Rubio Ruiz – ORICA D. David Gutiérrez Ronda – LABELMARKET
Moderador: D. César Luaces Frades – COMINROC

13.30 a 13.45 Conclusións e recomendacións

13.45 a 14.00 Clausura da Xornada 
D. Ángel Bernardo Tahoces, Director Xeneral de Enerxía e Minas – Xunta de Galicia (pendiente de confirmar)
D. Juan de Dios Martín Aparicio, Presidente – Cámara Oficial Minera de Galicia

14.00 Fin da Xornada