Xornada sobre a lei 9/2010 de augas de Galicia

Organiza:

  

Lugar: Santiago

Sede: Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Data: 13-3-2011

Prazo de inscripción: 11-4-2011

Obxetivos: Dar a coñecer a Lei de augas de Galicia, fundamentalmente nos seus aspectos tributario, de abastecemento,de saneamento e de depuración.

Contidos:

-Réxime xurídico da xestión das augas.

– A Lei de augas de Galicia: principais novidades.

– A Lei de augas de Galicia: a xestión do canon da auga e do coeficiente de vertedura.

– Os tributos establecidos na Lei de augas de Galicia.

– Abastecemento de poboacións e saneamento e depuración de augas residuais urbanas.

– Planificación de abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais.

– Os plans de abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais en Galicia.