Xornada Prevención de Riscos Laborais no Sector da Pedra

Lugar: Barbadás (Ourense)

Sede: Centro Empresarial Transfronterizo

Data: 23-10-2015 – 19:00 h

Organiza: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)

Programa:

19.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

19.30 PRESENTACIÓN
D. Fernando González Abeijón. Subdirector Técnico e de Planificación do ISSGA
D. Juan de Dios Martín Aparicio. Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia
D. Odilo Rodríguez González. Presidente da Asociación Provincial de Graniteiros de Ourense.

19.40 OS RISCOS DE SEGURIDADE E A UTILIZACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO
D. Héctor González Nóvoa. Técnico do ISSGA

20.10 OS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALLO E A MANIPULACIÓN DE CARGAS
Dª. Estrella Cancio Fernández. Técnica do ISSGA
D. Juan Luis Casas López. Técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

20.45 A IMPORTANCIA DA CONCIENCIACIÓN E A FORMACIÓN DOS TRABALLADORES EN PRL
D. José Carlos Rodríguez Rodríguez. Inxeniero de Minas. Director Facultativo de Minera de Rocas
D. Mario Feliz Álvarez. Inxeniero Técnico de Minas.

21.00 COLOQUIO E PECHE
D. Angel López Álvarez. Xefe do Centro do ISSGA en Ourense